روش اصولی و دستورالعمل نگهداری یو پی اس

توصیف کامل شرایط کلی و جزئی یو پی اس در دستورالعمل نگهداری یو پی اس ضروری است. چک لیست زیر اطلاعاتی که باید توسط تکنسین و بررسی و ثبت شود نشان می دهد.

1- سابقه و اطلاعات یو پی اس:

این مورد به اطلاعات پایه ای یو پی اس می پردازد. مانند مدل دستگاه، سازنده، سریال، اندازه، محل نصب و… موارد نیاز گارانتی پوشش دهنده شرایط عملیاتی اضطراری باید از کتابچه راهنمای کاربر جدا گردد.

2- هزینه ی سرویس و تعمیر یو پی اس

هزینه ی کلی مربوط به سرویس و تعمیر یو پی اس پس از برآورد در این قسمت درج می شود. برای برآورد قیمت به تشخیص دقیق یو پی اس نیاز می باشد.

3- چک لیست سرویس یو پی اس

در این لیست اطلاعات کلی درباره ی قسمت هایی که باید طی دوره های مختلف بررسی شود توسط تکنسین ارائه می گردد. همچنین تاریخ دقیق و توصیهای لازم نیز ثبت می گردد.

تعمیر یو پی اس های صنعتی و سه فاز در شرکت آذران الکترونیک الوند

4- برنامه ریزی نگهداری یو پی اس ادواری

در این برنامه ریزی نحوه ی چک کردن یو پی اس بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه درج شده است. با پیروی از این دستورالعمل قسمت های دارای مشکل خیلی سریع بررسی و اصلاح می گردند.

5- تهیه ی اسناد و مدارک لازم

تهیه ی اسناد و مدارم توسط تکنسین تعمیر و سرویس یو پی اس بسیار مهم است. این اسناد و مدارم در دوره ی بعد بازدید باید در اختیاز تکنسین مربوطه قرار گیرد. تعمیرکارن یو پی اس یو پی اس مواردی اصلاحی و یافته های خود را بر روی ورق های مخصوص گزارش می کنند. این اسناد و مدارک بهترین راهنمای تعمیرکار خواهد بود. بهتر است ک تعداد دو هر چند فعات هر نوع تعمیر نیز ذکر شود.

  تعمیر یو پی اس دوربین مداربسته

6- استفاده از اسناد و مدارک

برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یو پی اس در این اسناد و مدارک درج شده است. یافته های تکنسین ها پس از بازرسی های دوره ای ممکن است خیلی زود از دست برود مگر اینکه این یافته ها در هر دوره ی بازدید به روز شوند. مقایسه ی عملکرد دستگاه در زمان عیب یابی های گوناگون به متخصص یو پی اس در تسلط داشتن روی دستگاه کمک خواهد کرد.

نکته: وجود تغییرات در داده ها هنگام بررسی و مقایسه ، به وضعیت تجهیزات بستگی دارد.

7-توجه به توصیه ی کارخانه ی سازنده

شرکت های سازنده در دفترچه ی راهنما در ارتباط با دستوراعمل نگهداری یو پی اس توصیه هایی کرده اند. بار بحرانی برای یو پی اس های مختلف متفاوت است از این رو هر یو پی اس بسته به شرکت سازنده برنامه ای متفاوت را ارئه می کند. برخی از یو پی اس ها بصورت روزانه یا هفتگی نیاز به بررسی دارند. برخی از این بازرسی ها نیاز به تکنسین نداشته و کاربر نیز می تواند آن را انجام دهد. باتری یو پی اس نیز از این قائده مستثنی نبوده و باید توسط پرسنل تعمیر مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه کاربر مراحل بازرسی روزانه را انجام می دهد داده های مربوطه را باید ثبت کند و به صورت هفتگی به تکنسین مربوطه ارجاع نماید.

جلوگیری از خرابی یو پی اس با بررسی دوره ای

سرویس مستمر و پیروی از دستورالعمل نگهداری یو پی اس احتمال خرابی یو پی اس را به صفر نزدیک می کند. پرسنل ناظر بر وضعیت یو پی اس باید کار خود را به درستی و کاملا دقیق انجام دهند. کاربران ناظر باید موارد زیر را در نگهداری یو پی اس رعایت کنند.

  حل مشکل شارژ نشدن یو پی اس

کاربران یو پی اس باید تجهیزات مختلف یو پی اس را به خوبی بشناسند. یو پی اس های مختلف وضعیت آلارم گوناگونی دارد که کاربرد با شناخت دلایل و نوع چشمک زدن لامپ ها و صداها می تواند عیب دستگاه را متوجه شود.

برخی از لامپ ها از کار افتاده اند که باید تعویض شوند. کاربران همچنین باید قادر باشند ورودی، خروجی، و ولتاژ و جریان بای پس و تمام  وضعیت سیستم را بررسی نمایند. مقادیر غیر طبیعی باید شناسایی شده و خوانده شود.

گرم بودن سیستم یو پی اس می تواند عملکرد دستگاه را به خطر بیندازد. چک کردن تهویه ی و قرار دادن دستگاه در محیط های خنک  بسیار مهم است. صداهای غیر معمول میتواند نشان از گرم بودن سیستم و تهویه ی نامناسب باشد.

از ججمله مواردی که باید توسط کاربران چک شود شامل: وضعیت باتری، اضافه بار، روشن بودن دستگاهف اتصال آن به برق، توقف جریان برق، میزان ولتاژ، دو شاخه ی یو پی اس می باشد.

دستورالعمل نگهداری یو پی اس و بازرسی سیستم یو پی اس توسط تکنسین بسته به نوع یو پی اس و توصیه ی کارخانه ی سازنده ی متفاوت است. اما به طور کلی بازرسی باید در دوره های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، یکساله و دو ساله انجام گیرد. که در مقاله ی چک لیست سرویس و نگهداری یو پی اس مواردی که باید بررسی شود ذکر شده است.

تعمیر انواع استابلایزر و مزیتهای استفاده از آنها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!