تعمیریوپی اس-خاموش کردن صدای هشدار یو پی اس

تعمیریوپی اس-خاموش کردن صدای هشدار یو پی اس

خاموش کردن آلارم هشدار یو پی اس و تعمیر یو پی اس

صدای هشداریو پی اس یا صدای خطا انواع یو پی اسUPS ها با یکدیگر متفاوت می باشد و هرکدام معنای مختلفی دارد در یو پی اس ها صدای هشدار می تواند به معناهای گوناگونی باشد اما همه ی آن ها جدی نیستند و برخی قابل چشم پوشی می باشند به معنای آنکه خطری برای سیستم ها نداشته باید آن ها را خاموش نمود. در این به شما آموزش می دهیم که چگونه صدای هشدار یوپی اس ها را خاموش کنیم؟تعمیر یو پی اس، تعمیراتups تعمیرups،

برخی از صدای هشدار یو پی اسUPS ها خاموش نمی شوند مگر انکه هشدار آن که مشکل برطرف گردد.

روشی معمول برای خاموش کردن صدای زنگ یو پی اس:

برای خاموش صدای هشدار، دکمه Mute را حداقل به مدت نیم ثانیه نگه دارید. اگر برای بار دوم این دکمه را فشار دهید صدای زنگ اعلام خطا دوباره روشن می شود.

صدای زنگ یو پی اسUPS نشانه ی چیست؟

کاربران یو پی اس خطاهای آن را میتوانند با مراجعه به دفترچه راهنمای آن مشخص کنند. برخی خطاها در یو پی اس مشترک هستند و در تمامی پنل های در هنگام بروز خطا به یک شکل ظاهر می شوند.

در یو پی اس هاUPSی مختلف صدای زنگ الارم و روشن شدن LED به معنای اختلالا در عملکرد یو پی اس می باشد.

هنگام بروز خطا در سیستم های مختلف یو پی اس در قدم اول  سطح بارها، بخش تهویه محیط و فن تهویه، سیم بندی دستگاه و برق شهری و باتری هاث  چک می گردد.

به طور کلی برخی آلارم های هشدار یو پی اس به شرح زیر می باشد:

اتصالات یو پی اس به خوبی متصل نشده باشد. با چک کردن اتصالات می توانید صدای آلارم یو پی اسUPS را خاموش کنید.

یکی از دلایل عمده ی صدای هشدار یو پی اس بار اضافه می باشد. با کاهش بار جداکردن دستگاه های غیر ضروری از یو پی اس بار اضافه ی یو پی اس را کاهش دهید.

ولتاژ خیلی پایین نیز میتواند دلیل صدای هشداریو پی اس باشد. ولتاژ را می توانید باکمک یک لامپ چک کنید. اگر نور خیلی کم بود به معنای پایین بودن ولتاژ یو پی اس UPSمی باشد.

یو پی اسUPS خراب یا باتری خراب از دیگر دلایل صدای الارم و صدای هشدار یو پی اس است. با تعمیر یو پی اسUPS یا تعویض باتری یوپی اس صدای هشدار یو پی اس قطع خواهد شد.

مطلب بیشتر:

 

آموزش عیب یابی یو پی اس

نشانگر وضعیت هشدار در یو پی اسAPC
بررسی وضعیت یو پی اس از طریق نشانگرها
معنا و مفهوم الارم ها در یو پی اس


تماس با اذران یو پی اس