• خدمات تعمیریو پی اس در تهران

    امروزه با توجه به رشد روزافزون یو پی اس ها در جهان،این دستگاه یکی از عوامل زیربنایی به وجودآمدن شرکت ها  شده و داشتن بستری از دستگاه های ایمن امری اجتناب ناپذیر می باشد.لزوم ایجاد شبکه ای امن از زیرمجموعه سبب شده است که مدیران ارشد سازمان ها نیاز داشته باشند تا همواره از آخرین […]

    ادامه مطلب