نویز الکتریکی چیست؟

نویز مود مشترک ناشی از بروز اختلال بین خطوط منبع و زمین است نویز حالت معمولی نتیجه اختلال بین ولتاژ های فاز به فاز و فاز به نول است و می تواند در اثر اصابت صاعقه،خاموش و روشن کردن بار، اشکالات کابل و مجاورت با تجهیزات فرکانس رادیویی و غیره ایجاد شود.
انرژی نویز فرکانس بالا که وارد سیم ارت شده است می تواند بر روی مدارهای حساسی که ارت منبع تغذیه را به عنوان مرجعی برای سیستم کنترل داخلی به کار می برند تاثیر یگذارد این نوع تاثیرگذاری مخرب تنها به وسیله نیروی برق تحمیل نمی شود، یلکه کابلهای ارتباطی و سایر اتصالات خارجی نیز قادرند چنین تاثیری را ایجاد کنند. این اثرات عموما با قراردادن فیلترهای حذف اضافه ولناژ لحظه ایی در تجهیزات حساس و بکار بردن کابلهای مناسب و برقراری اتصالهای ارت به حداقل می رسد.

نویز الکتریکی میتواند باعث هنگ گردن و در نتیجه از دست رفتن اطلاعات گردد.

اضافه ولتاژ لحظه ای:
ولتاژ اضافه شده به موج اصلی برق با مقادیر بالاتر ازمقدار عادی خط اصلی برق می باشد که بیش از یک سیکل ادامه میابد.
اضافه ولتاژ لحظه ای معمولا پس از آن که یک دستگاه بزرگ خاموش می شود و یا به دنبال سوییچ کردن بار در مراکز فرعی ایجاد می شود.
به علت زمان نسبتا طولانی، اضافه ولتاژ لحظه ای می تواند قدرت عملکرد اجرای مربوط به منبع تغذیه سوییچینگ کامپیوتر را کاهش داده و باعث کاهش طول عمر آن میشود.

اگر نیاز به آموزش های بیشتری دارید، از آموزش های تعمیر یو پی اس آذران الکترونیک بازدید بفرمایید.