• تعمیر یو پی اس صنعتی و سه فاز

    تعمیرات یو پی اسups سه فاز سیستم های یوپی اس دستگاه هایی هستند که در موارد اضطراری و قطعی برق به عنوان منبع تغذیه برق را به سیستم های متصل می رساند. اگر دستگاه های شما صنعتی بوده و برای راه اندازی آن از برق سه فاز استفاده شده است قطعا برای آن ها باید […]

    ادامه مطلب

  • رعایت موارد ایمنی هنگام تعمیریو پی اسUPS

    آموزش تعمیرات یو پی اس اولین نکاتی که هنگام آموزش تعمیر یو پی اسUPS باید به آن توجه شود رعایت موارد ایمنی هنگام تعمیر یو پی اس است. یوپی اس ها نیز ماند بسیاری از دستگاه های الکترونیک حساس و آسیب پذیرهستند. احتیاط و رعایت ایمنی چه درهنگام استفاده از یو پی اس و چه […]

    ادامه مطلب