• ساختارups

    UPS  چیست؟ منبع تغذیه بدون وقفه منبع تغذیه بدون وقفه دستگاهی متشکل از قطعات حالت جامد است که بین منبع برق ورودی و بار وصل شده، واز بروز اختلالات برق ورودی از جمله قطع کامل آن جلوگیری میکند. در واقع ترکیبی از مبدلها ، کلیدها و ذخیره کننده انرژی (باتری) است که سیستم قدرتی را […]

    ادامه مطلب