• چرا به یو پی اس نیاز داریم!

    قطع ناگهانی برق باعث اختلال در اکثر فعالیت های تجاری شده و در برخی موارد امکان ادامه ی ان را کاملا از بین می برد و به عنوان مثال شرکت های بسیاری را میتوان نام برد که در اکثر پیامدهای حاصل از قطع برق ورشکست شده اند البته تنها قطع برق شهر اثرات مخرب به […]

    ادامه مطلب