چرا یو پی اس خراب می شود؟

خرابی در یو پی اس ها:

یک دلیل عمده وجود دارد که در اکثر موارد سبب خرابی و از کارافتادگی یو پی اس می شود. زمانی که اینورتر نتواند ولتاژ یا فرکانس تعریف شده را در ترمینالهاي خروجی یو پی اس تولید نماید. هگامی که این اتفاق در یو پی اس رخ می دهد ممکن است یو پی اس های مختلف با واکنش ها و نتایج گوناگون روبه رو شوند.
بخشی از سیستم یو پی اس مربوط به کنترل ولتاژهای خروجی می باشد. این بخش با مشاهده ی هر گونه اختلاف سیگنالی به سیستم کنترل سوئیچ استاتیک ارسال کرده تا بار را همانطور که در دیاگرام مشخص کرده اند ، بدون هیچ گونه توقف در کار سیستم,برق مورد نیاز آن به مسیر bypass منتقل کند .

خرابی یوپی اس:

این انتقال نیاز به یک زمان خواهد داشت. حال د راین حالت اگر در زمان این انتقال خروجی اینورتر با انرژي الکتریکی مسیر bypass همزمان نشده باشد ممکن است وقفه کوتاهی در تغذیه بار روي دهد . فقط تحت چنین شرایطی است که در یک یوپی اس line-on بار دچار وقفه (بسیار کوتاه ) در برق مصرفی خود خواهد شد . اگرچه انتقال بدون وقفه به مسیر bypass در بار خروجی دیده نمی شود اما بار با ولتاژ تثبیت نشده تغذیه شده و چنانچه به دلیل وجود نقص در یوپی اس انجام این انتقال ضروري باشد و برق ورودي مسیر bypass نیز قطع گردد ، آن زمان بار تغذیه خود را کاملا از دست می دهد . معمولا وقتی که مشکل اینورتر از بین می رود سوئیچ استاتیک بطور خود کار بار را به خروجی اینورتر متصل کرده که نام این حالت retransfer-auto می باشد.

واکنش سیستم line-on در برابر این بار اضافه همانند خراب شدنیو پی اس است ، در این حالت بار تا حذف حالت overload همچنان در مسیر bypass باقی می ماند و پس از آن بطور خودکار به خروجی اینورتر یو پی اس متصل می گردد. اگر در زمان بروز حالت overload برق ورودي مسیر bypass موجود نباشد برق خروجی یو پی اس نیز قطع خواهد شد ، از این رو در برخی از سیستمها امکان تداوم وضعیت overload به منظور استفاده از انرژي اینورتر براي مدت محدودي فراهم شده است . یعنی یوپی اس می تواند براي آن قسمت از بار که دچار مشکل شده جریان کافی را تامین کند تا این که فیوز قطع کننده مدار بطور خودکار آن را از یوپی اس جدا کند . تا زمانی که یوپی اس تحت شرایط overload کار کند اینورتر در حالت محدود کننده جریان بوده و ممکن است ولتاژ خروجی آن عمدا کاهش پیدا کند ،( در اکثر موارد بهتر است که برق کاملا قطع شود ) و اگر در زمان معین اضافه بار رفع شود دستگاه به شرایط عادي باز خواهد گشت . تعمیرکار یوپی اس.
مطالب پیشنهادی:

یو پی اس دست دوم
آموزش عیب یابی یو پی اس
یو پی اس ارزان: دو دلیل برای نخریدن یو پی اس ارزان
چگونه یو پی اس را خودمان تعمیر کنیم؟

آموزش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!