عمر باتری یو پی اس APC چقدر است؟

این مطلب شامل تمامی باتری یو پی اس APC می باشد. اکثر باتری های APC باید سه تا پنج سال عمر کنند. عوامل متعددی وجود دارد که بر طول عمر باتری تاثیر می گذارد که مهمترین آن محیط و تعداد تخلیه ها می باشد.

طول عمر باتری یو پی اس APC

باتری یو پی اس APC

در این قسمت برخی از دستورالعمل ها برای اطمینان از حداکثر کارکرد باتری یو پی اس APC وجود دارد:طور عمر باتری یو پی اس APC

1-دمای عملیاتی:

دمای عملیاتی مطلوب برای باتری اسید سرب 20-25 درجه سانتیگراد (68-77 درجه فارنهایت) است. دمای بالا باعث کاهش طول عمر باتری APC می شود. به عنوان یک راهنما، هر 8 درجه سانتی گراد (15 درجه فارنهایت) افزایش دمای عمر باتری را به نصف کاهش می دهد. باطری که مدت 4 سال در دمای 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) به خوبی کار می کند، اگر در دمای 33 درجه سانتیگراد (95 درجه فارنهایت) قرار بگیرد، تنها 2 سال سالم می ماند. در نظر داشته باشید که دمای باتری در UPS همیشه گرم تر از دمای محیط محل نصب UPS است.

2. کالیبراسیون باتری و تخلیه کامل:

در صورت لزوم، کالیبراسیون باتری UPS خود یک یا دو بار در سال انجام دهید. برخی از مشتریان ما می خواهند سیستم های خود را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که زمان اجرای آنها حداکثر است. با این حال، انجام این کالیبراسیون به تعداد بالا می تواند به طور قابل توجهی سبب کاهش عمر باتری شود.

افزایش عمرباتری یوپی اس- نحوه ی کالیبراسیون باتری

3. ذخیره سازی:

باتری APC را برای مدت زمان طولانی انبار نکنید. باتری ها نباید بیش از 6 ماه از زمان خرید انبار شوند،پس از این دوره، باتری باید استفاده شود. توصیه نمی شود که باتری هایی که قبلا استفاده شده اند را انبار کنید. ذخیره سازی طولانی مدت بدون شارژ دوره ای می تواند سبب کاهش عملکرد باتری ناپایدار شود.

درجه حرارت نیز نقش مهمی در تخریب باتری در هنگام انبار کردن دارد.

اگر دمای محیط در طول ذخیره سازی -15 درجه سانتی گراد تا 5+ درجه سانتی گراد باشد حداقل هر شش ماه یک شارژ کامل را انجام دهید

در محیط هایی که درجه حرارت محیط 30 تا 45 درجه سانتیگراد است، حداقل هر سه ماه یکبار شارژ یک چرخه کامل شارژ را انجام دهید.

4. بار:

هر چه بار یو پی اس افزایش یابد، زمان اجرای باتری کاهش می یابد. توصیه نمی شود که بار بیش از 80 درصد ظرفیت نامی UPS را داشته باشد. در غیر این صورت باتری بسیار سریع تخلیه می شود و احتمال دارد که عمر باتری به طور قابل توجهی کاهش یابد.

 

مطلب بیشتر:

 

آموزش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!