شرکت اذران الکترونیک الوند باتیم تعمیرکاران مجرب ومتخصص درتعمیرانواع یوپی اس واستابیلایزراز600vaتا800kvaوبا داشتن سابقه چندین و چند ساله تعمیرات در شرکتهای بزرگ ups ,ازجمله شرکت(فاران ),(ابان)(ایمن توان)وتعمیر برندهای دیگر از جمله فاراتل ,پرسو,الجا ,apc وغیره …امادگی خود را برای بستن قرارداد سرویس نگهداری با تمام ارگانهای دولتی وخصوصی را اعلام میدارد.