شرکت اذران الکترونیک الوند باتیم تعمیرکاران مجرب ومتخصص درتعمیرانواع یوپی اس واستابیلایزراز600vaتا800kvaوبا داشتن سابقه 15 ساله تعمیرات در شرکتهای بزرگ ups ,وتعمیر برندهای دیگر از جمله فاراتل ,پرسو,الجا ,apc وغیره …امادگی خود را برای بستن قرارداد سرویس نگهداری با تمام ارگانهای دولتی وخصوصی را اعلام میدارد.