تعمیر یو پی اسUPS-SL650

تعمیر یو پی اسUPS-SL650

این یوپی اس UPS-SL650 به دلیل مشکلات پاور خراب شده و غیر قابل استفاده می باشد. برای تعمیر پاور UPS-SL650 مراحل زیرا را دنبال کنید.
تعمیر یو پی اس
در این دستگاه دکمه ON / OFF در پانل جلو شکسته شده استتعمیر یو پی اس
تعمیر یوپی اس
با استفاده از قطعه ی یدکی می توان این قسمت را به راحتی تعمیر کرد. من یک قطعه ی یدک داشتم و آن را جایگزین کردم.
تعمیر یو پی اس
توجه داشته باشید که در این دستگاه تعداد پین برابر نیست، بنابراین دکمه ON / OFF باید از پانل جلو به سمت دیگر جایگزین شود.
هنگامی که دستگاه آزمایش شد برخی از مشکلات آن توسط دستگاه تست یو پی اس تشخیص داده شد. زمانی که من ذره بین را بر رو ی مدار گرفتم دیگر مشکلات یو پی اس نیز آشکار شدند.
تعمیر یو پی اس
یک اتصال لحیم کاری سوخته در قسمت PCB وجود داشت.
تعمیر یو پی اس
همانطور که د رعکس بالا مشاهده م یکنید اتصال به طور کامل آسیب دیده است. اما من چون هیچ اتصال اضافه ای نداشتم ایده ای دیگر را برای انجام این کار بکارگرفتم. می بینید از عکس بالا، اتصال کشف شد و به طور کامل آسیب دیده بود، بنابراین، چون من هیچ اتصال اضافی را نداشتم، من یک ایده داشتم: جایگزینی این پین با یک سیم طولانی.
تعمیر یو پی اس
دستگاه بعد از بسته شدن به شکل زیر در می آید.
تعمیر یو پی اس
بعد از این مرحله باتری تست و جایگزین شد زیرا در شرایط مطلوبی نبود.
تعمیر یو پی اس

باتری یو پی اس تست شد و نتیجه ی زیر نمایش داده شد.

تعمیر یو پی اس

تعمیر یو پی اس

مطالب بیشتر:

دانلود آموزش تعمیرات یو پی اسPDF

تعمیر بردالکترونیکی یو پی اس

آموزش عیب یابی یو پی اس
سوالات متداول درباره ی یو پی اس ها


تماس با اذران یو پی اس