ترانس ایزوله

ترانس ایزوله

ترانس ایزوله دارای چه مشخصاتی است؟
در حال حاضر ترانسهای ایزوله به صورت یک به یک تولید می‌شود .
یک سر ثانویه آنها زمین می گردد و توان آنها برابر با توان نامی یوپی اس است .
که در آن ادغام می شوند و امکان پیشنهاد آنها برای تمامی یوپی اس های تولید سری دابل کانورژن وجود دارد .
این ترانس ها در خروجی یو پی اس قرار می‌گیرند اگرچه این امکان وجود دارد که هم در داخل جعبه ای یو پی اس و هم در خارج از آن قرار داده می شوند.
برای کنترل بهتر دامنه ولتاژ خروجی ترانس و همچنین کاهشTHD ولتاژ آن در بارهای غیر خطی نیاز به مدارات کنترلی است .
که تنها در سری های وجود دارد که ترانس درون جعبه یو پی اس قرار دارد .
4-ترانس ایزوله چگونه می‌تواند نویزهای مود مشترک را کاهش دهد؟
همانطور که مشاهده می گردد مشکل اصلی هنگامی بوجود می آید که نویز مود مشترک پس از گذشتن از کابل وارد دستگاه مصرف‌کننده شده و مسیر خود را از خازن های پراکندگی درون دستگاه و بدنه آن با زمین می بندد .
حال اگر دستگاه مصرف کننده به عبور این جریان نور حساس باشد عملکرد آن مختل می شود .

ترجیحا ترانس ایزوله ترانسی است که یک سر ثانویه آن زمین شده باشد .
در حقیقت این سر  زمین شده است که عملکرد ترانس را معنی می دهد زیرا که مسیر جریان نویز مشترک بر اثر این کار به زمین اتصال کوتاه می شود و دیگر به سمت مصرف کننده جریان نمی یابد .
نکته قابل توجه در این رابطه این است که بر اثر استفاده از ترانس ایزوله هیچ اختلالی در عملکرد معمول و یا مسیر تواندهی به دستگاه مصرف کننده ایجاد نشده و تنها مسیر نویز مود های مشترک را زمین قرار داده‌ایم .

مطلب بیشتر:

تعمیر یو پی اس


تماس با اذران یو پی اس