بلوک دیاگرام یو پی اس

شناخت این بلوک ها به شما در تعمیر یو پی اس کمک خواهد نمود.یوپی اس

بلوک دیاگرام یو پی اس:

6-10K Standard Charger 2A 230V

10K Output EMI 230v

6-10K Super Charger 4.2A 230V

10K PSDR 230V

 

مطلب مرتبط:

شماتیک یو پی اس

تعمیر یو پی اس

معرفی بارهای خطی و غیر خطی یوپی اس
شکل موج خروجی یو پی اس
سیستم های هیبرید یو پی اس

آموزش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!